pln
FORMULARZ ZAMÓWIENIA:
Prosimy odpowiedzi zapisywać również na dysku (np. w notatniku),
by w przypadku przerwania połączenia internetowego nie utracić wpisywanych danych.
Imię i nazwisko Pani Młodej:
Imię i nazwisko Pana Młodego:
Adres e-mail do kontaktu:
Numer telefonu do kontaktu:
Liczba zaproszeń spersonalizowanych (+ 30gr/szt.):
Liczba zaproszeń niespersonalizowanych:
Pole do wypisania w zaproszeniach niespersonalizowanych ma być puste czy wykropkowane?
Pominąć, jeśli nie wybrano niespersonalizowanych
Data i godzina rozpoczęcia uroczystości:
Nazwa i adres kościoła/USC:
Nazwa i adres sali weselnej:
Lista gości z odmienionymi nazwiskami w bierniku liczby pojedynczej lub mnogiej:
(np. Katarzynę Kowalską, Aleksandrę i Piotra Kucharczyków).
Prosimy o stosowanie wielkich i małych liter, nie wersalików. Imiona i nazwiska gości są kopiowane bezpośrednio z tej listy.
Prosimy zwrócić uwagę na literówki.
Co piszemy na stronie B zaproszenia / wewnątrz zaproszenia / na drugiej karcie zaproszenia?
(cytat, dokładne adresy kościoła / sali weselnej, numery telefonów do Młodych, informacja "zamiast kwiatów prosimy o...")?
Prosimy podać w tym miejscu wszystkie potrzebne dane
Czy życzą sobie Państwo ozdobny nadruk na kopercie? Koperta jest wliczona w cenę zaproszenia
Rodzaj przesyłki:
Adres dostawy:
Inne:
Istnieje możliwość zamówienia według wybranego projektu zaproszeń winietek składanych dla gości, zawieszek na alkohol, menu, numerków na stoły oraz kart w formacie A4 z nazwiskami gości do przymocowania na tablicy z rozmieszczeniem gości. Prosimy o podanie liczby poszczególnych elementów, którymi jesteście zainteresowani. My przygotujemy projekt i wycenę do akceptacji. Możecie zdecydować się na tę opcję również po wykonaniu zaproszeń.
Kurier
Odbiór osobisty

Podsumowanie


Zaproszenia spersonalizowane: * =
Zaproszenia niespersonalizowane: * =
Przesyłka:
Razem: pln

Do 4 dni roboczych od otrzymania od Was niezbędnych informacji, przesyłamy propozycję projektu zaproszenia do zatwierdzenia wraz z podliczonymi całościowo kosztami oraz danymi do przelewu. Macie wtedy możliwość jednorazowego zgłoszenia nam ewentualnych poprawek (nanosimy poprawki i wysyłamy ponownie do akceptacji). Po ostatecznym zatwierdzeniu przez Was projektu i wpłynięciu pieniędzy zaproszenia są personalizowane (jeśli tak zdecydowaliście) i trafiają do druku. Jest to równoznaczne z brakiem możliwości wprowadzania zmian do projektu. Czas realizacji to max. 10 dni roboczych od momentu zatwierdzenia projektu.
Wybrane projekty zaproszeń mogą być przez nas publikowane na stronie.

Działanie: 8 + 2. Wpisz wynik: