Nauki przedmałżeńskie, które nie muszą być tylko koniecznością


Choć nauki przedmałżeńskie od jakiegoś czasu owiane są złą sławą, to jednak nie muszą one być jedynie traumatycznym przeżyciem. Dobrze zorganizowane i ciekawie przeprowadzony kurs przedmałżeński stanowi bowiem okazję do lepszego poznania się przyszłych małżonków, przygotowania ich do wspólnego życia oraz poruszenia tematów spornych i znalezienia kompromisu.

Czym są nauki przedmałżeńskie?

Wiele par zastanawia się nad tym czym jest nauka przedmałżeńska? Otóż, jest to seria spotkań, która w założeniu ma nauczyć młodych ludzi rozwiązywania problemów za pomocą rozmowy. Podczas zajęć poruszane są zatem kwestie związane z rozwiązywaniem konfliktów, prawami i obowiązkami w małżeństwie, a także poglądami, planami i pomysłami na wspólne życie.    

Czy warto pobrać nauki przedmałżeńskie?

W powszechnej opinii nauki przedmałżeńskie stanowią serię trudnych pytań związanych ze sferą prywatną oraz intymną. Oczywiście w wielu przypadkach tak może być, ale nie koniecznie musi. Wyznaczenie granicy prywatności już na samym początku spotkań dość często wpływa na ich bardziej przyjazny dla uczestników przebieg. Nie należy się również z góry nastawiać na to, że kurs stanowić będzie jedynie stratę czasu. Może się bowiem okazać, że w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. W zabieganym świecie może on bowiem stanowić chwilę zatrzymania i skłonić do skupienia się na potrzebach drugiego człowieka. Dodatkowo sprzyja temu wsparcie mediatorów oraz psychologów obecnych na wybranych kursach. 

W jaki sposób realizowane mogą być nauki przedmałżeńskie?  

Sposób organizacji i realizacji kursów przedmałżeńskich wynika z zasad przyjętych w danej parafii. Mogą się one różnić od siebie i być mniej lub bardziej przyjazne Młodym Parom. Warto w w tym miejscu podkreślić, że w przypadku odbywania przedmałżeńskiej katechezy nie obowiązuje żadna rejonizacja. Ponadto, zaświadczenie otrzymywane po ukończeniu tego kursu nie ma określonego terminu ważności. Warto zatem o konieczności dopełnienia tych formalności pomyśleć zawczasu. Przyjmuje się, że do kancelarii parafialnej należy zgłosić się na co najmniej trzy miesiące przed datą planowanej uroczystości. Ten czas jest niezbędny w celu zgromadzenia kompletu niezębnych dokumentów. Katecheza przedmałżeńska może być realizowana w bardzo zróżnicowanej formie. Mogą to być zatem cykliczne spotkania, które odbywają się z częstotliwościową jednego lub dwóch na każdy tydzień w trybie stacjonarnym. Ponadto, kursy mogą być realizowane w trybie weekendowym. Wówczas spotkania są wydłużone, ale okres całego kursu znacznie się skraca. Młode Pary, które znajdują się z dala od miejsca zamieszkana w wielu wypadkach mogą również skorzystać z nauki w trybie online. Niestety to nowoczesne udogodnienie nie jest praktykowane we wszystkich parafiach. Niezależnie jednak od formy prowadzenia spotkań, Młoda Para powinna podchodzić do nich z otwartością. Może się bowiem okazać, że przerabiany materiał oraz omawiane tematy mogą przynieść dużo pożytku w dalszym wspólnym życiu młodych małżonków.