Czy warto zawrzeć ślub cywilny?


W ostatnim czasie coraz więcej osób zastanawia się, czym jest ślub cywilny. Przede wszystkim młode pary mają wybór między ślubem kościelnym a ślubem cywilnym. 

Charakterystyka ślubu cywilnego

Jeżeli zależy nam na szybkości i małych kosztach to zdecydowanie lepiej postawić na ślub w stylu cywilnym. Oczywiście sama ceremonia nie robi takiego wrażenia i liczba gości jest zdecydowanie mniejsza, ale efekt jest dokładnie taki sam. Opłata skarbowa w przypadku ślubu cywilnego wynosi jedynie 84 zł. Jeżeli chodzi o ślub kościelny to koszty mogą być nawet kilkanaście razy większe. Zawarcie związku małżeńskiego jest prawdopodobnie najważniejszym momentem w życiu wszystkich ludzi. W tym tekście postaramy się wyjaśnić czym jest ślub cywilny i co trzeba zrobić, żeby go zawrzeć. Za oficjalne przypieczętowanie małżeństwa uznaje się powszechnie zgodne złożenie oświadczeń woli przez współmałżonków przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Procedura jest znacznie uproszczona w porównaniu do ślubu kościelnego. Jeżeli chodzi o skutki prawne to ślub cywilny wywołuje takie same jak ślub kościelny. 

Przeszkody małżeńskie

Przyszli małżonkowie powinni również złożyć zaświadczenie o braku przeszkód małżeńskich. Takie zaświadczenie należy koniecznie przedstawić miesiąc przed planowaną uroczystością. Jeśli nie będziesz o tym pamiętać, to niestety małżeństwo nie dojdzie do skutku. W urzędzie stanu cywilnego trzeba się stawić trzydzieści minut przed rozpoczęciem ceremonii. Uroczystości nie trwa długo, z reguły zajmuje to 15-30 minut, więc jest znacznie krócej niż przy ślubie kościelnym. Obowiązkiem przyszłych współmałżonków jest też przedstawienie w USC wszystkich niezbędnych dokumentów. Od obecnego stanu cywilnego pary młodej zależy rodzaj dokumentów, które należy dostarczyć. Najłatwiej mają osoby stanu wolnego, czyli panna i kawaler, którzy mają przedstawić jedynie dowód osobisty oraz skrócony odpis aktu urodzenia. Jeżeli chodzi o osoby rozwiedzione, to muszą dostarczyć dodatkowo skrócony odpis aktu małżeństwa, który zawiera adnotację o rozwodzie. 

Niezbędne dokumenty i opłaty

W przypadku osób owdowiałych należy pamiętać o skróconym odpisie aktu zgonu swojego byłego partnera. Niezbędne jest także wniesienie opłaty skarbowej wynoszącej 84 zł. Za wydanie skróconego aktu stanu cywilnego również trzeba zapłacić. Mimo tego koszty są zdecydowanie niższe, niż w przypadku ślubu kościelnego. Na uwagę zasługuje fakt, że urząd stanu cywilnego nie jest jedynym miejscem, w którym można zawrzeć małżeństwo. Dokładne informacje na ten temat można znaleźć w ustawie z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego. Dawniej jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach była dostępna taka możliwość. W obecnym stanie prawnym wystarczy, że dostarczymy właściwy wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego. Należy także pamiętać o zachowaniu odpowiedniej powagi miejsca oraz stworzeniu naprawdę bezpiecznych warunków osobom zaproszonym na taką uroczystość. Po spełnieniu obydwu warunków można liczyć na pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku. Warto dodać, że śluby cywilne nie są objęte przymusową rejonizacją.